ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2016-2017

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

16:45-17:30  

 

 

17:00- 18:00

ΠΡΟΝΗΠΙΑ 

 

 

 

ΜΠΑΛΕΤΟ 1 

ΠΡΟΝΗΠΙΑ 

 

 

 

ΜΠΑΛΕΤΟ 1 

 REPERTΟΙRΕ  2    
 (16:00-18:00) 

10:30-11:30

SPECIAL

17:30-18:30

 

 

18:00-19:00 

ΝΗΠΙΑ

 

 

 

ΜΠΑΛΕΤΟ 2

ΝΗΠΙΑ 

 

 

 

ΜΠΑΛΕΤΟ 2

 

 

 

 REPERTΟΙRΕ 1  

11:30-12:30

 

18:30-19:30

 

 

19:00-20:00

 

ΜΠΑΛΕΤΟ 3

 

 

 

 

ΜΠΑΛΕΤΟ 4

ΜΠΑΛΕΤΟ 3

 

 

 

 

ΜΠΑΛΕΤΟ 4

 

 

 

 

 HIP HOP 1  

12:30-14:00

 

19:30-20:30

 

 

20:00-21:00  

ΣΥΓΧΡΟΝΟ 1

 

 

 

ΣΥΓΧΟΝΟ 2

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

  

 

 

FLAMENCO

 

 

 

HIP HOP 2

13:00-14:00

 

20:30-21:30

 

20:30-22:30 

ΜΠΑΛΕΤΟ 5
(20:3Ο-22:00)

ΣΥΓΧΡΟΝΟ 3 ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
(21:0Ο-22:30)

ΜΠΑΛΕΤΟ 5
(20:3Ο-22:00)

 

SPECIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:30-18:30

 

 

 

 

 

 

 

18:30-19:30

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

 

 

 

 

 

 

 

19:00-20:00

 

 

 

     LATIN

19:00-20:00